Screening na opname buitenland

Bij opname in het ziekenhuis Amstelland  van patiënten uit de volgende risicogroepen wordt gericht onderzoek gedaan naar bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)- en MRSA-dragerschap:

  • patiënten die minder dan twee maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd ongeacht waarvoor ze daar opgenomen waren;
  • patiënten die minder dan twee maanden geleden korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd en werden daar geopereerd of/en drains of een urinekatheter hadden, geïntubeerd werden, chronische infecties, persisterende huidlaesies, open wonden, abcessen of furunkels hadden.
  • patiënten die komen uit een ander Nederlands ziekenhuis van een afdeling waar een BRMO- of MRSA-uitbraak heerst, die nog niet onder controle is.

Dit betekent in de  praktijk dat naast de kweken van neus, keel en perineum op MRSA, bij deze groepen patiënten ook een rectumkweek op BRMO wordt afgenomen met zichtbaar faeces op de kweekstok. U kunt dit aanvragen op het aanvraagformulier van MDC- Amstelland waarbij de MRSA kweken met de herkomst worden aangekruist. Daarnaast schrijft u onder het kopje niet vermelde onderzoeken de aanvraag BRMO-screening en de herkomst van de ingeleverde kweek.

Het screeningsonderzoek naar MRSA en BRMO dient uitgebreid te worden met urine wanneer de patiënt een katheter heeft, met sputum wanneer er sprake is van een productieve hoest of er sprake is van intubatie, een wondkweek bij huidlaesies, en bij neonaten een keelkweek of navelkweek.  Overleg in dit geval met de deskundigen infectiepreventie van ziekenhuis Amstelland via 020-755 63 42 of 020-755 6335.