Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2e lijn, oktober 2018

 • Bereikbaarheidsdienst smaen met collega klinisch chemicus Atalmedial
 • Wijziging APTT referentiewaarden
 • Aangepaste doorbelgrenzen
 • Gebruik materialen voor onderzoek in bijzondere lichaamsvochten
 • Vertrek Angela Bikker

Nieuwsbrief 2e lijn, juli 2017

 • Implementatie Type & screen strategie bloedbank
 • Afschaffen Platelet Function Analyser (PFA) test
 • Urine inleveren voor dysmorfe erytrocyten alleen op locatie ZHA
 • Doelmatigheid cito aanvragen
 • Volledig invullen aanvraagformulieren

Nieuwsbrief 2e lijn, februari 2017

 • Nierfunctie: introductie EKD-EPI formule
 • Wijziging aantal prikrondes kliniek

Nieuwsbrief 2e lijn, februari 2013

 • Online afspraken maken
 • Samenvoegen van de 2 Laboratorium Informatie Systemen
 • Nieuwe hematologie-analyse apparatuur
 • Medische microbiologie 2e lijn

Nieuwsbrief 2e lijn, maart 2012

 • Nieuwe referentiewaarden voor de enzymen
 • Trombosezorg
 • Bloedtransfusieketen

Nieuwsbrief 2e lijn, november 2011

 • Spirometerie
 • Mantoux test
 • Reflextesten
 • Inleveren semen voor controle vasectomie en fertiliteit
 • Wijziging rapportage Paul Bunnell
 • Tijdelijke wijziging faeces onderzoek (wormeieren/cystes en amoeben) en malaria
 • Wijzigingen bepalingen hematologie en morfologische differentiatie

Nieuwsbrief 2e lijn, augustus 2011

 • Hormonen
 • Tumormerkers
 • Hartmerkers
 • Medicatie