Nieuwsbriefarchief 2017

Nieuwsbrief 1e lijn, oktober 2017

  • Aanvragen huisbezoek
  • Identificatieplicht patient voor de bloedafname
  • Aanvragen malaria diagnostiek
  • Antistoffen tegen Hepatitis B surface antigen (anti HBs)
  • Het aanvragen van bloedgroepen vanuit de eerste lijn
  • Huishoudelijke mededelingen

Nieuwsbrief 1e lijn, februari 2017

  • Nierfunctie: EGFR MDRD wordt EGFR CKD-EPI
  • Nieuwe Klinisch Chemicus