Aanvraagprocedure tweedelijns

Richtlijnen invullen aanvraagformulier
Op de aanvraag moet minimaal ingevuld zijn: naam, voorletter, geboortedatum, geslacht en afdeling/kamernummer van de patiënt. Onvolledig ingevulde aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. De aanvragen moeten op de juiste wijze met potlood worden ingevuld.

Aanvragen
Voor de volgende dag kunt u de aanvragen stoppen in de witte brievenbus bij de ingang van het laboratorium.

Er zijn 2 prikrondes:

  •  08.00 uur
  • 13.30 uur

Cito aanvragen moeten gemeld worden via telefoonnummer; 7219

Indien achteraf extra onderzoek gewenst is uit reeds afgenomen materiaal, overleg met 7130. Dit telefoonnummer is van de administratie van het laboratorium.