Veelgestelde vragen


Het laboratorium behandelt de onderzoeksaanvraag van de aanvragend arts en rapporteert daarom ook aan de aanvragend arts. Correcte interpretatie van vrijwel alle  bloedonderzoeken is alleen mogelijk in combinatie met andere informatie over uw gezondheid zoals klachten, lichamelijk onderzoek, medische voorgeschiedenis en de aanwezigheid van bepaalde ziekten bij familieleden. Omdat alleen de aanvragend arts over dergelijke informatie beschikt is het laboratorium niet in staat de laboratoriumuitslagen aan u te rapporteren en worden de uitslagen aan de aanvragend arts gerapporteerd.

Uw arts beoordeelt de laboratoriumuitslagen altijd in relatie tot de medische vraagstelling. Bepaalde (patronen van) uitslagen ondersteunen of verwerpen mogelijke diagnoses. De door het laboratorium opgegeven grenzen zijn referentiewaarden en betreffen het bereik waarbinnen 95% van de resultaten van gezonde personen vallen. Ook zonder dat er sprake is van ziekte zal al ca 5% van de uitslagen "buiten de grenzen vallen". Naast de mate waarin "de grens wordt overschreden" is het ook belangrijk of uitslagen van verschillende laboratoriumonderzoeken en/of andere vormen van diagnostiek elkaar ondersteunen. Uw arts houdt daar rekening mee bij het interpreteren van de resultaten van het bloedonderzoek. Het is goed mogelijk dat de arts de afwijkende laboratoriumuitslag niet ondersteund ziet door aanvullend onderzoek.

Laboratoriumuitslagen zijn een onderdeel van uw medisch dossier. Dit is enkel en alleen ter inzage voor de betrokkene (de patiënt), voor de bij diens behandeling betrokken specialisten en voor de huisarts. Behandelend specialisten, huisarts en overige medewerkers (analisten, verpleegkundigen, doktersassistenten) die tijdens hun werkzaamheden uw medische informatie onder ogen kunnen krijgen zijn allen bij wet gebonden aan het vertrouwelijk omgaan met de gegevens.

Een huisbezoek voor de volgende dag ontvangen we graag vóór 16.00 uur per fax 020 755 7212.

Op onze website staat op de speciale webpagina: Voor zorgverleners alle informatie weergegeven over  medische microbiologie eerste- en tweelijns 

Neem altijd telefonisch contact op met het MDCA via telefoonnummer 020 7557150 (keuze 1).

ZIe voor meer informatie de speciale webpagina op onze website: Voor zorgverleners

Keuze 1

Het MDCA is niet geopend op nationale feestdagen, Goede vrijdag valt hier niet onder. Kijk altijd op onze homepage https://www.mdc-amstelland.nl/ 

voor de actuele openingstijden op en rondom de feestdagen. 

Voor een reguliere bloedafname is dit niet nodig, tenzij op het aanvraagformulier anders is weergegeven met een notitie of een telefoon symbool. 

Het MDCA is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 020 7557150 (keuze 1).

U kunt bij alle MDCA servicepunten bloed laten afnemen waaronder ook onze locatie in het Ziekenhuis Amstelland. 

Voor sommige bepalingen is het nodig nuchter te zijn: op het MDCA aanvraagformulier staat aangegeven voor welke bepalingen dit het geval is. In het algemeen zijn dat de volgende onderzoeken:

  • Triglyceriden
  • LDL (berekend)
  • Glucose nuchter
  • GTT (glucose tolerantie test)
  • LTT (Lactose tolerantietest)
  • Homocysteine (nuchter)

Alle informatie over medisch diagnostisch onderzoeken m.b.t. nuchter en dieet zijn op de website terug te vinden.

De openingstijden zijn per MDCA servicepunt weergegeven op de pagina Locaties.

Alleen een behandeld arts kan een huisbezoek aanvragen.

Op de pagina locaties is per MDCA servicepunt weergegeven welk onderzoek wordt verricht.

Op de website zijn alle medisch diagnostisch onderzoeken bij het MDCA beschreven zodat u weet wat u te wachten staat. Ook zijn hier folders en/of instructiefilms te vinden.

De uitslag van een medisch diagnostisch onderzoek kunt u altijd opvragen bij uw behandeld arts.

Alleen aanvrager zoals huisartsen, verloskundigen of medische specialisten kunnen een telefonisch consult houden met een klinisch chemicus.

Neem altijd eerst contact op met u behandeld arts voor vragen over uw uitslag van een medisch diagnostisch onderzoek.

Maak gebruik van het online contactformulier en vul uw gegevens in samen met het onderwerp CRP in de huisartspraktijk.

Of stuur een e-mail met uw gegevens naar:
SupportPeri@mdc-amstelland.nl

Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.