Kosten onderzoek

De kosten die het MDCA rekent voor het verrichten van bepalingen zijn op basis van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven. Deze kosten voor  medisch diagnostische onderzoeken in de eerstelijns zorg worden elk jaar landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan de factuur afwijken van onderstaande tarievenlijst.

Het leveren van medische diagnostiek op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige, valt onder de eerstelijns zorg en maakt onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering. 

Vergoeding kosten medisch diagnostische onderzoeken
De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico.
Heeft u vragen over de vergoedingen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Indien de bloedafname op één van onze servicepunten/prikposten wordt verricht, zal MDCA conform de richtlijnen van de NZa een decentrale toeslag in rekening te brengen. De decentrale toeslag bedraagt maximaal € 3,58 (2017) en dient ter dekking van de logistieke kosten. Als de bloedafname op de poli in Ziekenhuis Amstelland plaatsvindt, is er geen decentrale toeslag van toepassing.

De tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Office spreadsheet iconlab_formulier_2019_met_prijs_1.xls