Visie en doelstellingen

Het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland is de vanzelfsprekende leverancier van diagnostiek voor de eerste- en tweedelijn in Amstelveen en de regio rond Amstelveen.

De organisatie hanteert als visie ‘groter, beter en persoonlijker' en streeft ernaar meer te doen dan het leveren van alleen testresultaten:

'more than a number'.

Groter

 • Het bieden van bredere service aan aanvragers
 • Het bieden van meer mogelijkheden voor de medewerkers
 • Het uitbreiden van het producten- en dienstenpakket en minder uitbesteden
 • Het realiseren van schaalvoordelen

Beter

 • Het realiseren van een betere dienstverlening voor de patiënt
 • Het verbeteren van de dienstverlening naar arts en verloskundige
 • Het frequenter aanbieden van bepalingen
 • Het adviseren van artsen door middel van de consultfunctie
 • Het opleiden en professionaliseren van medewerkers

Persoonlijker

 • Het creëren van correcte en prettige klantervaringen
 • Het realiseren van een open en persoonlijke bejegening
 • Het hanteren van heldere afspraken over communicatie en feedback
 • Het regulier meten van klant- en patiënttevredenheid
 • Het realiseren van goede werknemerstevredenheid en een prettig werkklim