Medische adviesraad

De medische advies raad bestaat uit de twee klinisch chemici van het MDC-Amstelland, medisch specialist en huisartsen uit de regio. Deze huisartsen vertegenwoordigen alle aanvragende huisartsen en huisartsenposten van het gebied dat MDC-Amstelland bedient. Bij het kiezen van nieuwe leden wordt getracht uit iedere regio een afgevaardigde in de medische adviesraad zitting te laten nemen, om zodoende zoveel mogelijk contact te hebben met alle clienten van het MDC-Amstelland. De medische advies raad heeft als taak om afspraken te maken tussen aanvragers van laboratorium diagnostiek en het laboratorium van het MDC-Amstelland en fungeert hierbij tevens als klankbord. Men moet hierbij denken aan afspraken rondom uitbreiding van het diagnostisch pakket dat het MDC-Amstelland aanbiedt, regelingen rondom het doorbellen van afwijkende uitslagen en wijzigingen in het aanvraagformulier.

In de Medische Adviesraad (MAR) hebben de volgende personen zitting:

Drs. A. Gobel, huisarts
Drs. A. Noor, huisarts
Drs. E. Coster, huisarts
Dr. B. Wibbens, gynaecoloog
Dr. M. Deege, microbioloog
Dr. A. Bikker, klinisch chemicus