Huisbezoeken op postcode

Met ingang van 1 juni 2014 is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het verrichten van huisbezoeken.

De postcodekaart voor huisbezoeken

Het MDCA verricht huisbezoeken op verzoek van de verwijzers.
Patienten waarbij een nuchter huisbezoek is aangevraagd, worden voor 10.00 uur geprikt.

Om efficiënter te werken en de patiënten beter te kunnen bedienen, zijn de postcodes in ons werkgebied verdeeld over de verschillende werkdagen.
Zie de PDF MDCA POSTCODE KAART voor het complete overzicht.