Spoed /aanvragen Huisartsen

Spoedaanvragen
Een spoedaanvraag (CITO) kan alleen telefonisch worden aangemeld.
Voor het aanmelden van een CITO is het laboratorium tijdens kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 020-755 7150 (keuze 1) op werkdagen van 09.00-16.00 uur.
Dezelfde werkdag is de uitslag bekend en wordt dit doorgegeven aan de huisarts.
CITO huisbezoeken gaan in overleg met de klinisch chemicus.

Aanvraagprocedure
Op de aanvraag moet minimaal ingevuld zijn: naam, voorletter, geboortedatum, geslacht en afdeling/kamernummer van de patiënt. Onvolledig ingevulde aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. De aanvragen moeten op de juiste wijze met potlood worden ingevuld.