Bestellen van afnamemateriaal voor tweedelijn

Vragen omtrent de leveringen van afnamematerialen kunnen gesteld worden aan 1 van de teamleiders logistiek. Deze zijn bereikbaar onder nummer 6947 of 6944.

Vragen over het gebruik van de juiste afnamematerialen en formulieren kunnen via het MDCA gesteld worden (telnr. 020-7557130).